فایل ورد شهرسازي مشارکتي و نقش شهرسازانبه عنوان ميانجيگردر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي: يکي از مناطق داراي بافت فرسوده شهرداري کرج

لینک دانلود

فایل ورد شهرسازي مشارکتي و نقش شهرسازانبه عنوان ميانجيگردر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي: يکي از مناطق داراي بافت فرسوده شهرداري کرج دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شهرسازي مشارکتي و نقش شهرسازانبه عنوان ميانجيگردر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي: يکي از مناطق داراي بافت فرسوده شهرداري کرج کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شهرسازي مشارکتي و نقش شهرسازانبه عنوان ميانجيگردر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي: يکي از مناطق داراي بافت فرسوده شهرداري کرج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شهرسازي مشارکتي و نقش شهرسازانبه عنوان ميانجيگردر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي: يکي از مناطق داراي بافت فرسوده شهرداري کرج :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این مقاله ضمن مروری بر ادبیات موضوع میانجیگری و برنامهها و رویکردهای برنامهریزی مشارکتی و با توجه به نظریات اندیشمندان این حوزه به مبانی، اصول و ساختار ساماندهی در بافت فرسوده شهری پرداخته میشود و در این راستا ضمن معرفی محورهای برنامهریزیمشارکتی و ویژگیهای آن و تنوع الگوهای مشارکت عمومی و سلسله مراتب اختلاف شیوههای رفع مشکلات مربوطه، تعریف جامعی ازمیانجیگری ارائه میشود و محدودیتهای روش میانجیگری و گروههای ذینفوذ و ذینفع مطرح میگردد و نمونهای از مراحل یک نشست میانجیگری که شامل معرفی، بیان قواعد فرآیند و اصول میانجیگری و دلایل کاربرد این رویکرد است، پرداخته خواهد شد و در پایان، مراحل برنامهریزی مشارکتی با رویکرد میانجیگری و مهارتهای شهرسازان میانجیگر مطرح خواهد شد تا در نتیجه کالبد بافت فرسوده،جامع و همه جانبهنگر و بهسازی و نوسازی گردد.

توضیحات بیشتر