فایل ورد شهرهاي جديد و ضرورت توسعه خدمات شهري مطالعه موردي : شهر جديد صدرا

لینک دانلود

 فایل ورد شهرهاي جديد و ضرورت توسعه خدمات شهري مطالعه موردي : شهر جديد صدرا دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شهرهاي جديد و ضرورت توسعه خدمات شهري مطالعه موردي : شهر جديد صدرا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شهرهاي جديد و ضرورت توسعه خدمات شهري مطالعه موردي : شهر جديد صدرا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شهرهاي جديد و ضرورت توسعه خدمات شهري مطالعه موردي : شهر جديد صدرا :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر در جستجوی آن است که ضرورت توسعه امکانات و خدمات شهری در شهرهای جدید را مورد بررسی قرار دهد. شهرهای جدید با اهداف مشخصی احداث شده است اما پس از گذشت سالها از آغاز عملیات احداث این شهرها هنوز نتوانسته اند بهخودکفایی برسند و زندگی در این شهرها به علت نبود خدمات و اشتغال از داشتن روح شهرنشینی و تعاون بی بهره است.حال این سؤال مطرح است که وجود چه عواملی می تواند به توسعه این شهرها کمک کند و چه عواملی باعث می شوند تا مردم تمایل بیشتری برایسکونت در شهرهای جدید داشته باشند و علاقه مند به زندگی در این شهرها شوند.عدم توسعه زیرساخت ها و کمبود خدمات بهداشتی،رفاهی و فرهنگی در شهر جدید صدرا موجب نگرانی برای ساکنین شده و تمایل آنها برای خروج از این شهرها را افزایش داده است در حالیکه در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تاامکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی برای ساکنین فراهم گردد. این پژوهش مبتنی بر روش کمی است و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه سود می برد. حجم نمونه را 622 نفر از ساکنینشهر جدید صدرا تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری ساده انتخاب شده اند. برای بدست آوردن اعتبار پرسشنامه مربوط به این تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است و سپس ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزارSpssبدست آمد که میزان آلفا0/82 محاسبه شد یافته ها نشان می دهند که کمبود عواملی هم چون خدمات بهداشتی بیمارستان،داروخانه و... ،خدمات رفاهی مراکز خرید،ناوگان شهری،بانک و... و هم چنین خدمات فرهنگی کتابخانه ، فرهنگسرا،سالن تئاتر و ... تمایل ساکنین به خروج از این شهرها را افزایش می دهد. به عبارتی هرچه خدمات شهری توسعه یابد، تمایل افراد برای زندگی در شهرهای جدید افزایش می یابد

توضیحات بیشتر