فایل ورد شيوه ساخت آزاد راهکاري براي ساخت مسکن اقشارکم درآمد

لینک دانلود

فایل ورد شيوه ساخت آزاد راهکاري براي ساخت مسکن اقشارکم درآمد دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد شيوه ساخت آزاد راهکاري براي ساخت مسکن اقشارکم درآمد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد شيوه ساخت آزاد راهکاري براي ساخت مسکن اقشارکم درآمد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد شيوه ساخت آزاد راهکاري براي ساخت مسکن اقشارکم درآمد :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

کشورهای غربی،دردوران پس ازدوجنگ جهانی نیازمبرمی به تامین مسکن سریع وارزان قیمت داشتند وراه حل عملی برآوردن این نیاز رادر تولید مسکن انبوه یافتند.متخصصان این کشور هابعد از سالها تجربه انبوه سازی،راه حلهایی برای بهبودوارتقای کیفی وکمی واحد های مسکونی ارائه دادند که برای کشورهایی که اخیرا تولید مسکن را آغازکرده اند مانند ایران بسیار مفید می باشد.آپارتمان سازی و تولید انبوه مسکن درایران سابقه طولانی نداشته وعمدتا با الگوبرداری از نمونه هایغربی ودرمواردی مستقیما توسط مشاورین خارجی اجرا شده است. دراین زمان وعرصه حرکت به سوی شیوه ها ومتدهایی که مورد قبول قرارگرفته انددرراه اعتلاء ونتیجه مطلوب برای ساختمان سازی ورسیدن به هدف پیش بینی شده رابرای ما پیش ازپیش مورد توجه قرارداده است.دراین تحقیق سعی شده است که ازبهترین شیوه ای که تا کنون دربسیاریاز کشورها مورد استفاده قرارگرفته است وبه نتیجه مطلوب رسیده است یعنی شیوه ساخت آزاد مورد تحقیق قرارگرفته است

توضیحات بیشتر