فایل ورد ضمير ناخود آگاه و و تاثير آن در شکل گيري معماري بومي بوشهر

لینک دانلود

 فایل ورد ضمير ناخود آگاه و و تاثير آن در شکل گيري معماري بومي بوشهر دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ضمير ناخود آگاه و و تاثير آن در شکل گيري معماري بومي بوشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ضمير ناخود آگاه و و تاثير آن در شکل گيري معماري بومي بوشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ضمير ناخود آگاه و و تاثير آن در شکل گيري معماري بومي بوشهر :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

درمعماری گذشته چون نمی توانستند بطور مستقیم مقاصد و اهداف خود را بیان کنند، همواره به دنبال نمادها و نشانه هایی بودندکه با تفسیروتاویلات ازطرف مخاطب، به هدف برسند. ازاین رو هنر بومی سازی در مناطق مختلف ایران بهترین نمونه هارا برای تفسیر و تاویل در اختیار مخاطبین خود قرار داده و ضمیر ناخودآگاه انسان می تواند در مناطق مختلف بر ساخت بنا موثر باشد .هدف از تحقیق بررسی تاثیر ضمیر ناخودآگاه انسان بر ساخت منازل مسکونی در معماری بومی شهر بوشهر است.و فرضتحقیق بر این مبنا است که بین معماری و ناخودآگاه افراد ساکن در آن رابطه همبستگی وجود دارد.برای این منظور ابتدا تفکرات افرادی مانند فروید و یونگ که در زمینه ضمیر ناخودآگاه مطالعاتی داشته اند مبنای این نوشتار قرار گرفته است. و سپس تفکرات شولتز و الکساندر و هایدگرکه بیشترین وسعت را در زمینه معماری داشتند مورد بررسی قرار گرفته. در آخر نیز با بررسی چند نمونه بنا در شهر بوشهر به روش تطبیقی_توصیفی،به شرح و بررسی تفکرات پرداخته شده. و در نهایت نوع ارتباط میان ناخودآگاه افراد و معماری استخراج گردیده است .

توضیحات بیشتر