فایل ورد طبيعت گرايي در طراحي معماري فضاهاي آموزشي

لینک دانلود

فایل ورد طبيعت گرايي در طراحي معماري فضاهاي آموزشي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طبيعت گرايي در طراحي معماري فضاهاي آموزشي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طبيعت گرايي در طراحي معماري فضاهاي آموزشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طبيعت گرايي در طراحي معماري فضاهاي آموزشي :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ارتباط کودکان و طبیعت در دنیای امروز در حال قطع شدن است و مدارس یکی از مهمترین فضاها برای برقراری دوباره این ارتباط می باشد. در پژوهش حاضر، ضمن شناسایی نقش و جایگاه طبیعت در معماری مدارس، به روش همزیستیساختمان مدارس با طبیعت از طریق پاسخگویی به شرایط آب و هوایی و توپوگرافیک و طرح های خاص فضای سبز به تاثیرات آن بر افزایش تعداد دانش آموزان از لحاظ زیبا شناختی و روان شناختی پرداخته می شود. هدف از این پژوهشفراتر رفتن از نگرش های مقطعی و ارائه راهکارهای محدود، سعی در آن مینماید تا بصورت بنیادی میان منظر و مقولهآموزش به معنای آن در قرن بیست و یکم و مقوله آموزش اخلاقیات زیستی به کودکان و مسایل پرورشی موجود در مدارس ارتباط برقرار نماید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، تحلیلی، تطبیقی بوده است که به شناسایی نقش وجایگاه طبیعت در معماری مدارس و بررسی تاثیرات حضور فضای سبز در مدارس، بر روح و روان دانش آموزان و به چگونگی طراحی فضاهای طبیعی و چگونگی حضور آنها در فضاهای آموزشی و در نتیجه کارآمد کردن این فضاها پرداخته می شود. در نتیجه، بکار گیری طبیعت، منجر به تبدیل محیط فیزیکی مدارس به محیطی موثر برای اهداف آموزش وپرورش کودکان میشود. از عوامل مهم در طراحی فضای باز مدارس، توجه به قابلیت های آن در زمینه بهره برداری های عملکردی، تاثیرات روانشناسانه و افزایش قابلیت های اقلیمی ساختمان مدارس است

توضیحات بیشتر