فایل ورد طراحي کانون پرورش فکري کودکان بارويکردآموزش نوين

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي کانون پرورش فکري کودکان بارويکردآموزش نوين دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي کانون پرورش فکري کودکان بارويکردآموزش نوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي کانون پرورش فکري کودکان بارويکردآموزش نوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي کانون پرورش فکري کودکان بارويکردآموزش نوين :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی کانون پرورش فکری کودکان بارویکردآموزش نوین پرداخته است، جامعه آماری مورد بررسی در این پروژه کودکان 13- 5 سال از افراد جامعه می باشند که به صورت تصادفی -انتخاب شده وحجم آن نیز بستگی به وسعت پروژه دارد.،فرضیه های این تحقیق شامل 1 فرضیه می- باشد که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل این داده ها پرداختیم. پرسشنامهیاین تحقیق مقیاس 15 سؤالی جهت سنجش میزان تاثیر رویکردهای نوین آموزشی در کانونهای پرورشی کودکان تهیه شده .کارر، داینر و همکارانش روایی به شیوه مطلوبی- همگرا و افتراقی وپایایی برای مقیاس گزارش نموده اندو نتیجه فرضیات این گونه بود. بین استفاده از شیوه ها و روشهای نوین در طراحی و ساخت در رشد و خلاقیت کودکان رابطه معنا داری وجود دارد. بین استفاده از فضا و مکانهای مخصوص برای کودکان در تعلیم و تربیت رابطه معنا داری وجود دارد .بین استفاده از الگوهای معماری مناسب در رشد و خلاقیت کودکان رابطه معنا داری وجود دارد

توضیحات بیشتر