فایل ورد طراحي مدرسه ي ابتدايي خلاقانه براي نسل فردا، به منظور ايجادخلاقيت در دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي مدرسه ي ابتدايي خلاقانه براي نسل فردا، به منظور ايجادخلاقيت در دانش آموزان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي مدرسه ي ابتدايي خلاقانه براي نسل فردا، به منظور ايجادخلاقيت در دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي مدرسه ي ابتدايي خلاقانه براي نسل فردا، به منظور ايجادخلاقيت در دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي مدرسه ي ابتدايي خلاقانه براي نسل فردا، به منظور ايجادخلاقيت در دانش آموزان :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

شکی نیست که کودکان آینده سازان کشورمان هستند و درصورتی در زندگی موفق خواهند بود که بتوانند در هر شرایطی راه حلی برای مسئله ی پیش رو پیدا کنند و خلاق باشند و از آنجا که فضا می تواند بر خلاقیت دانش آموزان موثر باشد ویکی ازفضاهایی که دانش آموزان زمان زیادی را در آن می گذرانند مدرسه است، انجام این تحقیق ضروری بنظر می رسد. هدف از انجام تحقیق، دستیابی به اصول طراحی است که بتواند منجر به خلاقیت شود. روش تحقیق از نوع کاربردی می باشد و روش تحقیق کیفی- کمی است. و از شیوه های پیمایشی- اکتشافی زمینه یابی بشمار می آید. پس از مطالعات کتابخانهای ویافتن متغیرهای موثر در خلاقیت ،پرسشنامه ای تهیه شدو بین 131 نفراز مربیان مدارس ابتدایی شهرستان آمل که از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند توزیع شد .پس از بررسی پایایی وروایی ابزار تحقیق، با استفاده از نرم افزار SPSS ،داده ها به روش آماری –توصیفی تحلیل و عوامل تاثیرگذار به روش تحلیل عاملی استخراج گردید.یافته های پژوهش نشان می دهدمحیط طبیعی انعطاف پذیری و زیبایی برسه عامل کنجکاوی انگیزه و تعامل تأثیری مثبت و معنادار دارد. درنهایت بر اساس این یافته ها، ایده های معمارانه ای برای طراحی مدرسه در جهت ارتقاء خلاقیت دانش آموزان ارائه می گردد.

توضیحات بیشتر