فایل ورد طراحي مرکز آموزشي کودکان 6 تا 12 سال با رويکرد جايگاه فطرت در شکل دهي فضاي کودکانه

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي مرکز آموزشي کودکان 6 تا 12 سال با رويکرد جايگاه فطرت در شکل دهي فضاي کودکانه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي مرکز آموزشي کودکان 6 تا 12 سال با رويکرد جايگاه فطرت در شکل دهي فضاي کودکانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي مرکز آموزشي کودکان 6 تا 12 سال با رويکرد جايگاه فطرت در شکل دهي فضاي کودکانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي مرکز آموزشي کودکان 6 تا 12 سال با رويکرد جايگاه فطرت در شکل دهي فضاي کودکانه :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

همهی ما انسانها یک زمانی کودک بودیم. کودکی که رشد کرد و بزرگ شد و روزهای شاد کودکیش به یک خاطره تبدیل شد.خاطرهای که گرد زمان را به خود گرفت. در واقع انسان بزرگسال کودکی را به همراه دارد و رشد زمانی به وقوع میپیوندد که ماواقعیت شناخت خود را بسوی حقیقت کمال مطلق تعالی داده و نزدیکتر کنیم. رابطهای که بین ذهنیت بزرگسال و کودکی او به وجود میآید، نشأت گرفته از دوران کودکی و ذهنیت و ادراک او نسبت به محیطاست. به هنگام فضاسازی برای کودکان باید توجه داشته باشیم، کودکی زمانی است که روزی گذشتهی هر فرد میشود و در ناخودآگاه هر کسی قرار دارد و میتواند با تداعی در دسترس خودآگاه قرار گیرد.آنچه که رابطه کودک را با محیط و فضای اطرافش بیشتر کرده، نزدیکی فضا به طبیعت و فطرت او میباشد. اگر بتوانیم برای کودک شرایطی ایجاد کنیم که بتواند با محیط اطراف رابطه برقرار کند و او را به دنیای خودش نزدیکتر سازد، انسان خلاقی بار آوردهایم و به او این جسارت دادهایم که به گونهای دیگر ببیند و فضاهایی برای کودک خلق خواهیم کرد که با تکیه بر فطرت کهاز ویژگیهای منحصر به فردش متنوع بودن همیشگی است، استفاده شده و بدین ترتیب در برانگیختن حس کنجکاوی، خلاقیت،تفکر و حل مشکل میان کودکان به میزان قابل توجهی تأثیرگذار است.بدین منظور در این پژوهش تلاش شده است تا با بهرهگیری از ویژگیهای فطری در کودک، راهحلهای طراحی برای برقراری ارتباطی محسوس یا نامحسوس، اما تأثیرگذار، بین فضای معماری و تقویت بنیه علمی کودکان جستوجو شود.

توضیحات بیشتر