فایل ورد طراحي مسکن بر پايه الگوهاي معماري بومي اهواز

لینک دانلود

فایل ورد طراحي مسکن بر پايه الگوهاي معماري بومي اهواز دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي مسکن بر پايه الگوهاي معماري بومي اهواز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي مسکن بر پايه الگوهاي معماري بومي اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي مسکن بر پايه الگوهاي معماري بومي اهواز :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

طرحهای مسکن که امروز تهیه میشود به رغم برخورداری از برخی ارزش های ممکن، به دلیل بی توجهی نسبت به مفهوم مسکن در تقابب با زندگی و محیط اطراف قرار گرفته و در حالت مطلوب نقایص و کاستیهای خود را ازطریق آزمون و خطا برطرف می نماصد. در حایی که مسکن معاصر در چنین مسیری گام بر میدارد، مسکن بومی به خوبی به اصای زندگی و پتانسیبهای محیطی آگاه بوده و به جای بیتوجهی به نیازهای زندگی و مبارزه با متغیرهای جغرافیایی، درهماهنگی با آن شکب گرفته اس . هدف از مطالعات انجام شده تحلیل بافت قدیم و معماری شهر اهواز و ارائه نتایج آن در طراحی مسکن جدصد اهواز می باشد. روش این تحقیق تحلیل میدانی و کتابخانه ای است که بارجوع به اسنادومدارک مورد بازبینی قرار گرفته است . حاصل و دستاورد این رساله نشان میدهد که جهت گیری کلی بافت شهر و چگونگی بهره گیری مثبت از بادهای فصلی جهت آسایش اقلیمی در فضاهای داخلی و همچنین تاثر تابش بر فرم گیری بافت و استقرار بناها در کنار یکدیگر یا نحوه طراحی جزییات آن ها تاثیر تابش آفتاب در فصول مختلف سال بر پلان بناها تاثیر مصالح بومی خشت و آجر در آسایش دمایی فضای داخلی، از جمله عوامل معماری در طراحی بناهای این شهر است.

توضیحات بیشتر