فایل ورد طراحي معماري موزه پارک طبيعت بر مبناي ديدگاه هاي توسعه پايدار

لینک دانلود

 فایل ورد طراحي معماري موزه پارک طبيعت بر مبناي ديدگاه هاي توسعه پايدار دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد طراحي معماري موزه پارک طبيعت بر مبناي ديدگاه هاي توسعه پايدار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد طراحي معماري موزه پارک طبيعت بر مبناي ديدگاه هاي توسعه پايدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد طراحي معماري موزه پارک طبيعت بر مبناي ديدگاه هاي توسعه پايدار :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

توسعه پایدار جدیدترین شعار جنبش زیست محیطی در سطح جهان می باشد که در دهه های پایانی قرن بیستم با بروز بحران های زیست محیطی از سوی سازمان ملل مطرح شده است. و در پی آن، سه حیطه مؤثر ارزش هایاجتماعی، اقتصادی و محیطی به عنوان ابعاد توسعه وارد بحث شده اند. وبستر شکل گیری طراحی پایدار معماری با دو بعد پایداری فیزیکی ساختمان و پایداری و حفظ منابع انرژی را بوجود آورده اند. در این میان معماری به عنوان یک ابرسامانه وظیفه مهمی بر عهده دارد و باید ضمن کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی زیست محیطی، عناصر خود را در جهت اهداف توسعه پایدار هماهنگ سازد. یکی از عناصر مورد توجه در این مبحث عنصر طبیعت می باشد. طبیعت به عنوان بستر فعالیت های انسانی، در طول زندگی دستخوش تغییرات زیادی بوده است که اینتغییرات وابسته به مکان ها و زمان های مختلف، گاه همساز با آن و گاهی در جهت تقابل با آن بروز کرده است.با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به تحلیل و بررسی طراحی معماری موزه با رویکرد توسعه پایدار می پردازد. برایپیشبرد و رسیدن به اهداف مورد نظر در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی باابزار کتابخانه ای شامل مطالعات کتب و بررسی مجلات و سایت های اینترنتی استفاده شده است. در نهایت با بررسی 3 نمونه آماری مشاهده می شود که در طراحی آن ها به مقوله طبیعت، که از مؤلفه های توسعه پایدار می باشد، توجه بیشتری شده است. یافته های پژوهش، چگونگی موزه ها را از بعد دیدگاه های توسعه پایدار تدوام می بخشد

توضیحات بیشتر