فایل ورد ظرفيت سازي اجتماع محور درراستاي توانمند سازي سکونتگاههاي غير رسمي مطالعه: مظفريه – اسلامشهر

لینک دانلود

فایل ورد ظرفيت سازي اجتماع محور درراستاي توانمند سازي سکونتگاههاي غير رسمي مطالعه: مظفريه – اسلامشهر دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ظرفيت سازي اجتماع محور درراستاي توانمند سازي سکونتگاههاي غير رسمي مطالعه: مظفريه – اسلامشهر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ظرفيت سازي اجتماع محور درراستاي توانمند سازي سکونتگاههاي غير رسمي مطالعه: مظفريه – اسلامشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ظرفيت سازي اجتماع محور درراستاي توانمند سازي سکونتگاههاي غير رسمي مطالعه: مظفريه – اسلامشهر :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین اقدامات در ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی، اصلاح و تعدیل در عملکرد قانونی، مدیریتی و اجرایی نهادهای اداری شهری و نهادهای مسئول در مواجهه با سکونتگاههای غیر رسمی است. ظرفیت سازی در سطح مدیریتمحلی و اجتماع محلی برای توانمندی ارتقای توانمندی آنها سازوکاری برای پایدار سازی اقدامات ساماندهی است. تاثیر بخش مردمی در امور شهر، همواره غیرمستقیم و تا اندازه ای ناچیز بوده است. با این وجود در تئوری های جدید برنامه ریزی شهری بر نقش مردم در امور شهر و همچنین بر لزوم مشارکت در مداخله در شهرها تاکید شده است. توانمند سازینوعی نگرش به اسکان غیر رسمی است که در آن دولت ها کوشش می کنند به جای طرز نگرشی مقابله و تخریب محیطی توانمند تحت شرایطی که مردم ساکن در محلات با استفاده از منابع تحت مالکیت خود و تولیدشان بتوانند راه حل هاییمحلی برای مشکلات مسکن و سرپناه خود پیدا کنند. بر مبنای این نگرش سکونتگاه و سرپناهی که اقشار کم درآمد شهری با سرمایه خود احداث کرده اند، بخشی از سرمایه اقتصادی کل جامعه محسوب می شود که باید براساس برنامه ریزی مشارکتی و با تأکید بر جلب همکاری آنها در زمینه شناخت اولویت ها و راهکارها به ساماندهی انتظام بخشی اینگونه سکونتگاه ها پرداخته شود هدف از پژوهش فوق، بهره گیری از ظرفیت و مشارکت نهادهای مردمی و توسعه اجتماع محور محله ی مظفریه با جمعیت 11413 نفر در شهر اسلامشهر و ظرفیت تشکیل نهادهای غیردولتی رسمی ترو قانونی می باشد. بر اساس محور اصلی رویکرد، یعنی ظرفیت سازی اجتماع محور درراستای توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی، روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی با تاکید بر مطالعات میدانی و کتابخانهای می باشد. تحلیل و یافته های پژوهش، بیانگر این واقعیت است که ساکنان محله ی مظفریه، قادر و مایل به مشارکت با مدیریت شهری برای پیشبرد برنامه های توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی می باشند. ضمن آنکه ظرفیتهایی برای برخی از انواع این نهادها در سطح محله وجود دارد . با مطالعه و شناخت در چارچوب ماهیت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی سکونتگاه ها و ظرفیت درونی مشارکت کنندگان می توان به ساماندهی و توانمندسازی آنها اقدام کرد.

توضیحات بیشتر