فایل ورد فن آوري هاي نوين اطلاعات و توسعه پايدار شهرهاي الکترونيک و مجازي

لینک دانلود

 فایل ورد فن آوري هاي نوين اطلاعات و توسعه پايدار شهرهاي الکترونيک و مجازي دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فن آوري هاي نوين اطلاعات و توسعه پايدار شهرهاي الکترونيک و مجازي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فن آوري هاي نوين اطلاعات و توسعه پايدار شهرهاي الکترونيک و مجازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فن آوري هاي نوين اطلاعات و توسعه پايدار شهرهاي الکترونيک و مجازي :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

باگسترش فن آوری اطلاعات درجهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره مردم مسائل وضرورتهای تازه ای نیز به وجودآمده است.امروزه انسان توسعه یافته کسی است که به اطلاعات دسترسی داشته باشدودسترسی به اطلاعات نه یک ضرورت ،که یک قدرت محسوب میشود.دراین میان شهرها به عنوان مراکزقدرت انسانی وتمدنهای بشری بیش ازبیش اهمیت یافته اند .. شهرالکترونیکی یکی ازدستاوردهای موج سوم است.باگسترش صنعت ارتباطات وسپس فرگیر شدن اینترنت،فضای جدیدی برای شهرهابه وجودآمده که ازآن به شهرمجازی تعبیرمی شود.تحولات حوزه فن آوری بویژه گسترش شبکه اینترنت دردهه اخیروانقلاباطلاعاتی تحولات عمیقی راموجب شده وجوامع انسانی رابه سوی تبدیل شدن هرچه بیشتروسریعتربه جوامع الکترونیک پیش می برد.جوامعی که در آنها مرزهای میان واقعیت وخیال تا اندازه زیادی مخدوش شده و یا به عبارت دیگر وارد رابطه ای کاملا تازه شده اندبا شکل گیری دولت الکترونیک وشهر مجازی مفهوم کار همانطورکه گفته شد عوض می شود.کار از یک بستر چسبیده به مکانمشخص و مرکزی به یک هویت جدا از مکان و به صورت غیرمتمرکز تغیر شکل می یابد. انتقال سطح وسیعی ازکار از جهان واقعی به جهان مجازی،موجب کاهش گسترده حرکت جمعیت در شهر شده و صرف وقت را به صورت غیرقابل تصوری کاهش می دهد . از آنجا که شهرهای مجازی در آغاز راه خود هستند لذا هیچ نوع شهرسازی قطعی در این زمینه شکل نگرفته است .به عبارتی هنوز اجزا و عناصر شهرهای مجازی ،نوع معماری،حتی نظام اجرایی وپاسخگویی آنها از یک استاندارد تعریف شده ومشخص برخوردارنیست.دراین روند هر شهر متناسب با ضرورتها و قابلیتهای محیطی خود شیوه های خاصی از شهرسازی را ارائه می دهد .مخلص کلام این که به موازات توسعه پایدار که امروزه بدان توجه جدی شده و موضوع جدی و بحث امروزه محسوب می شود بهمدیریت الکترونیکی شهرها و شهرهای مجازی نیز می بایستی توجه گردد چرا که رویکرد شهرهای قرن 21 متفاوت تر از گذشته بوده و به ابعاد الکترونیکی نگاه ویژه ای وجود داردو چه بسا که در ایران نیز با توجه و تامین زیر ساخت های لازم از این قافله عقب نمانیم

توضیحات بیشتر