فایل ورد فن شناسي و آسيب شناسي حمام توي ده درشهرستان آران و بيدگل

لینک دانلود

فایل ورد فن شناسي و آسيب شناسي حمام توي ده درشهرستان آران و بيدگل دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فن شناسي و آسيب شناسي حمام توي ده درشهرستان آران و بيدگل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فن شناسي و آسيب شناسي حمام توي ده درشهرستان آران و بيدگل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فن شناسي و آسيب شناسي حمام توي ده درشهرستان آران و بيدگل :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

حمام توده ده به علت واقع شدن درمحله توی به این نام معروف شده است محله توی ده درون بافت سنتی شهرستان بیدگل قراردارد ارسن توی ده بافتی سنتی و باقی مانده ازسالیان بسیاردور است که خوشبختانه بناهای کاربری محله همچنان پابرجا هستندمتدولوژی این بررسی بدین ترتیب است که دروهله نخست اصول ومعیارهای اساسی آسیب شناسی مطرح شده و متعاقبا رهنمودهایی بصورت کلی جهت درمان توصیه میشود سعی براین است که بادسته بندی عوامل مخل بهدوگروه کلی عوامل مخل درونی و عوامل مخل بیرونی حمام توی ده درشهرستان اران و بیدگل موردمعایبه اسیب شناسی قرارگیرد این تقسیم بندی کلی به وضوع برشناخت زمان ساخته شدن بنا و طول مدتی که ساختمان ساخته و تکمیل شده و اتفاقاتی که درطول مدت ساختمان پیش امده متکی است و خود به دوبخش عمده تقسیم میشود: دررابطه با وضعیتی که اثرتحت آن شرایط بوجود آمده و دررابطه با اسکلت آن . قسمت اول مستقیمابه وضع ژئوتوپوگرافی و زمین شناسی و جهت استقرار ساختمان و به وضع بستر ساختمان و زمینی که روی آن بنا شده مربوط است قسمت دوم به ساختار بنا مربوط میشود این عوامل عبارتنداز: موادبکاررفته چه طبیعی و چه مصنوعی ازقبیل خشت سنگ اجر وچوب و ... عناصرمعماری که دراتصالات بکاررفته اند و همچنین طرح مرمتی که برای حمام توی ده اران و بیدگل ارایه شده است و به مرمت تکمیلی و درکنار مرمت استحکامی متمایل است تابنای موردنظر بتواند ایستایی خودرا حفظ کند که درادامه بحث به آنها پرداخته میشود

توضیحات بیشتر