فایل ورد قلمرووتاثيرآن در ارتباطات ميانفردي در راستاي پايداري اجتماعي مجتمعهاي مسکوني

لینک دانلود

 فایل ورد قلمرووتاثيرآن در ارتباطات ميانفردي در راستاي پايداري اجتماعي مجتمعهاي مسکوني دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد قلمرووتاثيرآن در ارتباطات ميانفردي در راستاي پايداري اجتماعي مجتمعهاي مسکوني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد قلمرووتاثيرآن در ارتباطات ميانفردي در راستاي پايداري اجتماعي مجتمعهاي مسکوني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد قلمرووتاثيرآن در ارتباطات ميانفردي در راستاي پايداري اجتماعي مجتمعهاي مسکوني :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه با محدودیتهای موجوددر شهرهای بزرگ و جایگزین نمودن مجتمعهای مسکونی به خانههای تک خانواری و ویلایی، ارتباطات افراد و به تبع آن به پایداری اجتماعی در مجتمعهای مسکونی کم توجهی و بعضابی توجهی شده است. نادیده گرفتن نیازهای انسانی و تراکم جمعیت، قلمروهای انسان را مورد تهدید قرار داده ،تا جایی که افراد در جهت حفظ و نگهداری محدوده و قلمرو خود، کمتر در مجامع عمومی حاضر شده وتعاملات اجتماعی خود را کاهش میدهند. و این در حالیست که این تعاملات در صورت مطلوب بودن، میتواند زمینه ساز روابط اجتماعی پایدار باشد. لذا تحقیق حاضر با تمرکز بر نقش قلمرو بر کیفیت تعاملات اجتماعی،تأثیر این عامل را بر پایداری اجتماعی در مجتمعهای مسکونی مورد بررسی قرار داده است و در نتیجه بررسیهای انجام شده این مهم حاصل شد که حفظ قلمرو شخصی افراد ،در مجتمعهای مسکونی، ریشه شکلگیری تعاملات و ارتباطات سودمند و پایدار در جامعه است ،که در نهایت در بلند مدت منجر به شکلگیری پایداری در روابط اجتماعی افراد خواهد شد.

توضیحات بیشتر