فایل ورد کارآيي و عملکرد بادگيردر ايران

لینک دانلود

 فایل ورد کارآيي و عملکرد بادگيردر ايران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کارآيي و عملکرد بادگيردر ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کارآيي و عملکرد بادگيردر ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کارآيي و عملکرد بادگيردر ايران :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بادگیرها جزیی از کالبد معمارانه خانه های ایرانی مناطق گرم و خشک هستندکه کارکردی در جهت بهبود آسایش دارند.شایدبتوان بادگیر را سازه ای سنتی به منظور خنک سازی ایستا و خود بخودی ساختمان تعریف کرد.بادگیربا دو روش میتوانددرسرمایش طبیعی اثر بگذارد: 1- جابه جایی هوا، 2- خنک سازی تبخیری .در این مقاله به عوامل موثر برچگونگی کارکرد بهینه بادگیر و نحوه کارایی آن میپردازیم در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای – اسنادی به واکاوی موضوع به دلیل استفاده از مقالا ت مرتبط با موضوع پرداخته شده است و این نتیجه حاصل شده که انواع متفاوت بادگیرها در ایران نبوغ و خلاقیت معمارانایرانی و جذابیت منظر شهری و هویت بخشی به معماری را نشان میدهد.همچنین تنوع و زیبایی معماری و کارکرد سرمایشی بادگیرها که باعث خنک شدن فضای داخلی ساختمان ها میگردد نشان از این دارد که معماران ایرانی هم در مسایل زیبایی شناسانه و هم در فن آوری اجرایی کارکردی پیشرو بو ده اند. بادگیرهای سنتی با وجود مزایای بسیار زیادی که در تأمینسرمایش و تهویه فضاهای ساختمانی دارند اکنون به دلیل وجود بعضی نارسائی های عملکردی مورد استفاده قرار نمی گیرندکه این نارسائی ها از اصول عملکردی نامناسب ناشی میشود که منشا این نارسائی های عملکردی عدم هماهنگی فرم کالبدی بادگیر با عملکرد آن باشد

توضیحات بیشتر