فایل ورد کاربرد پيلهاي سوختي در معماري

لینک دانلود

 فایل ورد کاربرد پيلهاي سوختي در معماري دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کاربرد پيلهاي سوختي در معماري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کاربرد پيلهاي سوختي در معماري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کاربرد پيلهاي سوختي در معماري :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

سیستم پیل سوختی از جمله تکنولوژیهای پیشرفته ایست که مصارف غیر نظامی آن با توانهای میلی وات تا مگا وات موضوع تحقیق شرکت های تولید نیرو، خودرو سازی، ساختمانسازی و شرکت های نفتی قرار گرفتهاست. پیل سوختیاساساً وسیله ای است که سوخت مانند هیدروژن ، متانول، گاز طبیعی، بنزین و... و اکسیدان مانند هوا و اکسیژن را به برق، آب و حرارت تبدیل می کند پیل های سوختی در کاهش آلودگی محیط زیست نقش بسزایی داشته و به خاطر عدم به کارگیری قطعات مکانیکی زیاد، ایجاد آلودگی صوتی نیز نمی نماید و کاملاً سازگار با طبیعت و کارآمد هستند. این سازگاریو کارآمدی باعث شده تا پیل سوختی در صنعت ساختمانسازی با هدف کاهش آلودگی هوا و هم چنین کاهش هزینه های سوخت منازل به کار گرفته شود. رویکرد تحقیق در این مقاله توصیفی است و دریافت اطلاعات نیز اغلب از روشهایمبتنی بر مطالعات کتابخانهای و اسنادی صورت پذیرفته است در مراحل انجام این تحقیق از روش تجزیه و ترکیب اطلاعات به توصیف و تفسیر و ارائه مصادیقی از کاربرد پیلهای سوختی در منازل مسکونی اشاره شده است و هدف ازآن آشنایی مهندسان و طراحان ساختمانی از تکنولوژیهای جدید کاهنده آلودگیهای گرمایی و توسعه کاربرد پیلهای سوختی در منازل مسکونی است

توضیحات بیشتر