فایل ورد کاربرد فن آوري درتحقق توسعه پايدار شهري

لینک دانلود

 فایل ورد کاربرد فن آوري درتحقق توسعه پايدار شهري دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کاربرد فن آوري درتحقق توسعه پايدار شهري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کاربرد فن آوري درتحقق توسعه پايدار شهري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کاربرد فن آوري درتحقق توسعه پايدار شهري :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مسائل و مشکلات شهرهای امروزی تأثیرات جبران ناپذیری بر جوامع انسانی ومحیط زیست داشته ،فناوری های جدید به عنوان یکی از راهکارهای پیشه رو برای تحقق توسعه در شهرها می باشد تا شهرهای آینده زیست پذیرتربرای شهروندان باشد. هدف تحقیق این است که ضمن معرفی فناوری وتوسه پایدار ،کابردهای فناوری را برای رسیدن به توسعه پایدار تبیین نماید.بنابراین از میان مطالعات وتحقیقات مرتبط با این موضوع ،به روش اسنادی وکتابخانیورویکرد توصیفی وتحلیلی جمع آوری اطلاعات ونتیجه گیری صورت پذیرفته است.نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد فناوری درزندگی روزمره شهروندان با تغییردرشیوه زندگی باعث تسهیل امکان انجام فعالیت های شهری بدون وابستگی به بعد مکان شده و برخی فعالیت های شهری همچون اشتغال، آموزش، تجارت و درمان ازطریقفناوری اطلاعات انجام می گیرند.ابزارهای فناوری نوین موجب کاهش مخاطرات زیست محیطی وحفظ اکوسیستم از طریق کنترل وارائه راهکارهایی برای کاهش آلاینده های هوا،مدیریت مواد زائد جامد وغیر جامد،مدیریت فاضلابوآبهای سطحی،کنترل تخریب اراضی زراعی وباغی ، استفاده از سوخت مناسب برای خودروها و طراحی وتوسعه ساختمان های هوشمند در راستای کاهش مصرف انرژی ، همچنین تقویت مشارکت شهروندی ،کاهش فواصل ارتباطی بهدلیل مبتنی بودن بر توسعه عمودی ،پیشگیری از وقوع جرم وافزایش آمادگی در برابر بلایای طبیعی شده است که راهرا برای رسیدن به توسعه پایدار هموارتر می نماید.بهره مندی از این امکانات مستلزم برخورداری ازراهبردهای ملی کارآمد وظرفیت سازی لازم توسط بخش خصوصی ودولتی می باشد، به عبارتی باید زمینه های اولیه نظیر ، فراهم بودن زیرساختها،رفع موانع تجاری،آموزش وآگاهی مردم ،تقویت حقوق فردی،رونق بخش خصوصی ومشارکت مردم در اقتصاد فراهم شود.

توضیحات بیشتر