فایل ورد کاربرد منطق فازي در ارزيابي تناسب زمين براي توسعه کالبدي سکونتگاه هاي شهري با استفاده از پارامترهاي ژئومورفولوژي مطالعه موردي: شهر کرمانشاه و نواحي پيرامون

لینک دانلود

 فایل ورد کاربرد منطق فازي در ارزيابي تناسب زمين براي توسعه کالبدي سکونتگاه هاي شهري با استفاده از پارامترهاي ژئومورفولوژي مطالعه موردي: شهر کرمانشاه و نواحي پيرامون دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کاربرد منطق فازي در ارزيابي تناسب زمين براي توسعه کالبدي سکونتگاه هاي شهري با استفاده از پارامترهاي ژئومورفولوژي مطالعه موردي: شهر کرمانشاه و نواحي پيرامون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کاربرد منطق فازي در ارزيابي تناسب زمين براي توسعه کالبدي سکونتگاه هاي شهري با استفاده از پارامترهاي ژئومورفولوژي مطالعه موردي: شهر کرمانشاه و نواحي پيرامون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کاربرد منطق فازي در ارزيابي تناسب زمين براي توسعه کالبدي سکونتگاه هاي شهري با استفاده از پارامترهاي ژئومورفولوژي مطالعه موردي: شهر کرمانشاه و نواحي پيرامون :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف ازاین تحقیق ارزیابی تناسب زمین برای توسعه سکونتگاه های شهر کرمانشاه میباشد. برای رسیدن به این هدف نقشه های توپوگرافی قدیم و جدید محدوده مورد مطالعه، نقشه های زمین شناسی، تصویر ماهواره ای لندست ETM ، نقشه محدوده شهرکرمانشاه، آمارهای اقلیمی و سایر اطلاعات مورد نیاز اخذ شد و با استفاده از منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نقشه های مربوط به محدودیت پارامترهای ژئومورفولوژی و طبیعی شهرکرمانشاه تهیه شد. شش پارامتر محدودیت زا یعنی شیب،ارتفاع، زمین شناسی، فاصله از رودخانه، تناسب خاک، کاربری اراضی، محدودیتهایی را برای شهرکرمانشاه ایجاد کرده اند . سپس هرکدام از شاخصها با استفاده از مدل منطق فازی استاندارد شده و در قالب رستر به صورت ارزشی از صفر تا یک درآمدهاند. بعد ازتهیه لایههای گامای فازی و ارزیابی آن با لایه کنونی شهر و در نظر گرفتن مناطق مخاطراتی مشخص شد که گامای 0/9بیشترین تطابق را با بافت کنونی شهر دارد. و در نهایت به 5 کلاس طبقه بندی گردید و مساحت طبقات بدست آمد. مساحت نواحی با محدودیت زیاد و بسیارزیاد با استفاده از مدل فازی49/6درصد از کل مساحت محدوده مورد مطالعه و مساحت نواحی با محدودیت کم و بسیارکم برابر38/38درصد از کل مساحت محدوده مورد مطالعه بوده است. ازنتایج بدست آمده از بررسی نقشه نهایی این است که: بخشهای شمال ، جنوب شهر کرمانشاه با محدودیت توسعه فیزیکی مواجه می باشد. از دیگر نتایج این تحقیق اینکه مناسب ترین مکانها برروی نقشه نهایی برای توسعه فیزیکی آینده شهرکرمانشاه، بخشهای شرقی و غربی محدوده تشخیص داده شده است.

توضیحات بیشتر