فایل ورد کاربرد منطق فازي و فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP در ارزيابي تناسب زمين براي توسعه کالبدي شهر مطالعه موردي: کلانشهر کرمانشاه

لینک دانلود

فایل ورد کاربرد منطق فازي و فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP در ارزيابي تناسب زمين براي توسعه کالبدي شهر مطالعه موردي: کلانشهر کرمانشاه دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کاربرد منطق فازي و فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP در ارزيابي تناسب زمين براي توسعه کالبدي شهر مطالعه موردي: کلانشهر کرمانشاه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کاربرد منطق فازي و فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP در ارزيابي تناسب زمين براي توسعه کالبدي شهر مطالعه موردي: کلانشهر کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کاربرد منطق فازي و فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP در ارزيابي تناسب زمين براي توسعه کالبدي شهر مطالعه موردي: کلانشهر کرمانشاه :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف ازاین تحقیق ارزیابی و مکانیابی جهات توسعه شهر کرمانشاه میباشد. برای رسیدن به این هدف نقشه های توپوگرافی قدیم و جدید محدوده مورد مطالعه، نقشه های زمین شناسی، تصویر ماهواره ای لندست ETM ، نقشه محدوده شهر کرمانشاه، آمارهای اقلیمی و سایر اطلاعات مورد نیاز اخذ شد و با استفاده از مدل AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نقشه های مربوط به محدودیت پارامترهای ژئومورفولوژی و طبیعی شهرکرمانشاه تهیه شد. شش پارامترمحدودیت زا یعنی شیب، ارتفاع، زمین شناسی، فاصله از رودخانه، تناسب خاک، کاربری اراضی، محدودیتهایی را برای شهرکرمانشاه ایجاد کرده اند . ابتدا اهمیت نسبی هر کدام از شاخصها با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی درنرم افزار expert choise تعیین شد وسپس با استفاده از نرم افزار GIS نقشه های محدودیت توسعه فیزیکی هرکدام ازمعیارها به همراه مساحت انها بدست آمد .سپس هر کدام از شاخصها با استفاده از مدل منطق فازی استاندارد شده و در قالب رستر به صورت ارزشی از صفر تا یک درآمده اند.بعد از این مرحله با تلفیق مدل AHP و منطق فازی تمامی لایه های استاندارد شده در هر یک از وزنهای نسبی حاصل از مدل AHPضرب خواهند شد و در این صورت به لایه های وزندار فازی تبدیل می شوند. سپس با اجرای عملگرد متعادل گامای فازی و انتخاب مقادیرمختلف گاما و تطابق آنها با لایه کنونی شهر کرمانشاه، مناسبترین گاما انتخاب شد. در نهایت نقشه نهایی تناسب زمین جهت توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه بدست آمد. ازنتایج بدست آمده از بررسی نقشه نهایی این است که: بخشهای شمال ، جنوب شهرکرمانشاه با محدودیت توسعه فیزیکی مواجه می باشد.از دیگر نتایج این تحقیق اینکه مناسب ترین مکانها برروی نقشه نهایی برای توسعه فیزیکی آینده شهرکرمانشاه، بخشهای شرقی و غربی محدوده تشخیص داده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده ازمحاسبه مساحت نقشههای نهایی منطق فازی و AHP معلوم می شود که منطق فازی در پژوهش حاضر دارای نتیجه مطلوبتری است و به واقعیت نزدیکتر است.

توضیحات بیشتر