فایل ورد کنکاشي پيرامون گونه شناسي تيپولوژي و ريخت شناسي مورفولوژي خانه هاي کاشان نمونه موردي: خانه عباسيان

لینک دانلود

فایل ورد کنکاشي پيرامون گونه شناسي تيپولوژي و ريخت شناسي مورفولوژي خانه هاي کاشان نمونه موردي: خانه عباسيان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کنکاشي پيرامون گونه شناسي تيپولوژي و ريخت شناسي مورفولوژي خانه هاي کاشان نمونه موردي: خانه عباسيان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کنکاشي پيرامون گونه شناسي تيپولوژي و ريخت شناسي مورفولوژي خانه هاي کاشان نمونه موردي: خانه عباسيان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کنکاشي پيرامون گونه شناسي تيپولوژي و ريخت شناسي مورفولوژي خانه هاي کاشان نمونه موردي: خانه عباسيان :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی هستی شناسی خانه عباسیان کاشان از نظر نحوه شکل گیری پلان و سازماندهی فضاها می پردازد. این بررسی براساس مدارک و اسناد موجود که از گذشته تا به امروز موجود می باشد، انجام می گردد که براساس مطالعاتگونه شناسی تیپولوژی وریخت شناسی مورفولوژی مورد مطالعه قرار می گیرد. روش تحقیق در این پژوهش براساس تلفیقی از مشاهده مستقیم و غیر مستقیم و روش قیاسی نظریه به نمونه مورد مطالعه( می باشد. نتیجه ای که از این پژوهش گرفته می شود این است که این بنا با وجود اینکه در اقلیم گرم و خشک قرار دارد ولی فاقد گودال باغچهمی باشد، چندین طاق بر روی جرزها قرار دارد و دهانه ها را می پوشاند که به خوبی در برابر شرایط جوی منطقه بنا را از گرمای زیاد محافظت می کند.

توضیحات بیشتر