فایل ورد کنکاشي در مسائل و چالش هاي مسکن مهر مورد مطالعه : مسکن مهر شهر همدان

لینک دانلود

 فایل ورد کنکاشي در مسائل و چالش هاي مسکن مهر مورد مطالعه : مسکن مهر شهر همدان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کنکاشي در مسائل و چالش هاي مسکن مهر مورد مطالعه : مسکن مهر شهر همدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کنکاشي در مسائل و چالش هاي مسکن مهر مورد مطالعه : مسکن مهر شهر همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد کنکاشي در مسائل و چالش هاي مسکن مهر مورد مطالعه : مسکن مهر شهر همدان :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

رشد شتابان و گسترش بیش از پیش شهرها علاوه بر برهم زدن توازن توسعه شهری، سیل جمعیت را به شهرها گسیل ساخت. در کشورهای در حال توسعه به ویژه در کشور ایران، نیاز اساسی به تامین مقوله مسکن برای اقشار مختلف بهخصوص اقشار کم درآمد احساس شده است. دولت های مختلف سیاست ها و برنامه های گوناگونی وضع کردند تا به مساله مسکن پاسخ بدهند. بررسی سیاست متاخر دولت در زمینه مسکن، برای یافتن کاستی ها و مشکلات آن در جهت دست یابی به تصویری روشن برای تدوین و تبیین سیاست های کارا در آینده از مهمترین اهداف پژوهش پیش روست. همچنینسنجش رضایت از پروژه مسکن مهر در جهت یافتن سودمندی و بازخورد این طرح نیز از دیگر اهداف این پژوهش است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش در بخش ابتدایی آن توصیفی- تحلیلی بوده است که از منابع کتابخانه ای واسنادی بهره برده شده است و در بخش پایانی از روش پیمایش با ابزار پرسشنامه، برداشت های میدانی، مصاحبه های متعدد و تحلیل های آماری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تصمیم گیریهای شتابان، عدم شناخت از منابع و زیرساخت ها و ظرفیت های موجود، برنامه های در نظر گرفته شده را تبدیل به مساله ای جدید در زمینه مسکن نموده است.

توضیحات بیشتر