فایل ورد گسترش فضاهاي عمومي شهري کودکان با محوريت توسعه پايدار شهري

لینک دانلود

 فایل ورد گسترش فضاهاي عمومي شهري کودکان با محوريت توسعه پايدار شهري دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد گسترش فضاهاي عمومي شهري کودکان با محوريت توسعه پايدار شهري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد گسترش فضاهاي عمومي شهري کودکان با محوريت توسعه پايدار شهري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد گسترش فضاهاي عمومي شهري کودکان با محوريت توسعه پايدار شهري :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

حساس ترین قشرکلان جامعه با توجه به جمعیت میلیونی آن،کودکان می باشند. به عقیده صاحب نظران علم روانشناسی و جامعه شناسی، دوران کودکی از اهمیت بسزایی در رشد شخصیتی و سلامت اجتماعی افراد جامعه برخوردار است و این در حالی ست کهمحیط های شهری و فضاهای عمومی می توانند بستر مناسبی جهت رشد و نمو کودکان فراهم آورند. از طرفی دیگر یکی از ارکان ساختاری در الگوی شهر پایدار، وجود فضاهای عمومی فعال و سرزنده می باشد که بتواند بستر مناسبی را جهت حضور، فعالیت و تعامل اجتماعی کودکان به عنوان بخش مهمی از افراد جامعه فراهم آورد. چنین فضاهایی می تواند موجب ارتقا فاکتورهایپایداری در شهر، و رشد و بلوغ اجتماعی کودکان حاضر در آن گردند. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای ابتدا به بیان ضرورت و اهمیت نیاز کودکان به فضاهای عمومی باز شهری پرداخته و سپس رابطه توسعه پایدار ش هری با این فضاها را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت این موضوع آشکار می شود که: توجه به شناخت نیازها و توقعات کودکان درراستای دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی، در سطح محلات و به تبع آن توسعه پایدار شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که برنامه ریزان و طراحان باید این مسأله را مورد توجه جدی قرار دهند

توضیحات بیشتر