فایل ورد مديريت پسماند درشهرها

لینک دانلود

فایل ورد مديريت پسماند درشهرها دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مديريت پسماند درشهرها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مديريت پسماند درشهرها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مديريت پسماند درشهرها :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تولید پسماند در جوامع شهری امری اجتناب پذیر است و امروزه علی رغم تمهیدات گسترده مدیریت شهری شاهد تولیدروزانه هزاران تن پسماند شهری در کشور هستیم. شناخت عوامل مؤثر بر تولید پسماند شهری و تعیین اهمیت هر یک ازعوامل، امکان اتخاذ تدابیر لازم را برای تصمیم گیرندگان فراهم می سازد. عوامال اقتصادی - اجتماعی و آب وهوا درهر منطقه می تواند تأثیر مستقیم در تولید پسماند داشته باشد. پسماند شهری نتیجه طبیعی فعالیت هاای انسان می باشد .مسأله جمع بوری، حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد شهری در کل جهان یکی از مشکلات و معضلات شهری است. تولیدانبوه زباله در شهرها معضلات بهداشتی، زیست محیطی، اقتصادی- اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک را بوجود اورده است .مکان گزینی محل دفن و صنایع بازیافت مواد زائد خاود یکای از مسائل عمده و پیچیده در شهرهاست . در صورتی کهسیستم مدیریت مناسبی بکار گرفته نشود، این مواد باعث بلودگی های زیست محیطی زیادی می شوند و سلامت بشر را به خطر می اندازند. ایجاد چنین سیستمی بخاطر پی یدگی و طبیعت بسیار ناهمگون پسماند، کاری بسیار مشکل می باشد .یکی از عوامل بسیار مهم در راه اندازی صحیح چنین سیستم پی یده ای شناخت کمیت زباله تولیدی می باشد، زیرا کمیتتولید در حجم سرمایه گذاری برای ماشین بلات، مخازن ذخیره در محل، ایستگاه های انتقال، ظرفیت دفاع، سازماندهی و تشکیلات مناسب و تعیین محدوده توسعه، مؤثر است. همچنین کمبود اطلاعاات و اماردقیق نبود برنامه ای جامع در مدیریت پسماند شهری، عدم ثبات قیمت ها و امکان بروز بحران های محتمل پیش رو به جامع نگری و برخورد سیستمی در مدیریت پسماند شهری اهمیت ویژه ای بخشیده است، لذا در این پژوهش عوامل مختلف اثرگذار بر تولید پسماند شهری شناسایی می شود.

توضیحات بیشتر